Samsung Note 9 đơ màn hình, khắc phục thế nào cho hiệu quả?

Hầu hết người dùng đều đã từng gặp phải tình trạng Samsung Note 9 đơ màn hình trong thời gian trải nghiệm chiếc điện thoại cao cấp này. Và nếu tình trạng màn hình Samsung Note 9 bị đơ lặp lại thường xuyên, chắc chắn sẽ…