Làm gì khắc phục khi iphone 6 đứng màn hình

Đứng, treo màn hình là một trong những lỗi phổ biến nhất trên iPhone, tình trạng là bạn không thể thao tác bất cứ việc gì trên màn hình của máy. Vì vậy, khi iphone 6 của bạn gặp tình trạng này, bạn nên tìm…