SốĐịa chỉĐiện thoại/Fax
1274 Ly Thai To, My Long Ward, Long Xuyên City (DIGITEK)
1900 0118