SốĐịa chỉĐiện thoại/Fax
111 Yết Kiều, Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
(058)-3813 980