SốĐịa chỉĐiện thoại/Fax
158 Trần Quốc Tuấn, Tp. Vính Phúc
(0211)-3861 947