Click vào hotline
để chúng tôi gọi cho bạn
Giỏ hàng
Tất cả
Giờ vàng khuyến mại
Giáng sinh ngập quà
Khuyến mại khác

LENOVO A2010 8GB WHITE

NO.1

09h-11h 24/12/2016

0giờ : 0phút : 0giây

Chưa bắt đầu

Đã kết thúc

Giá bán: 1.000.000đ

Giá thị trường: 1.550.000đ

Mã giảm giá: GOOLEN

SDP PISEN EASY POWER 5000MAH

NO.2

09h-11h 28/12/2016

0giờ : 0phút : 0giây

Chưa bắt đầu

Đã kết thúc

Giá bán: 100.000đ

Giá thị trường: 199.000đ

Mã giảm giá: GOOAC3

SDP PISEN EASY POWER 5000MAH

NO.17

16h-18h 28/12/2016

0giờ : 0phút : 0giây

Chưa bắt đầu

Đã kết thúc

Giá bán: 100.000đ

Giá thị trường: 199.000đ

Mã giảm giá: GOOAC3

SDP PISEN EASY POWER 5000MAH

NO.18

20h-22h 28/12/2016

0giờ : 0phút : 0giây

Chưa bắt đầu

Đã kết thúc

Giá bán: 100.000đ

Giá thị trường: 199.000đ

Mã giảm giá: GOOAC3

BỘ PHỤ KIỆN (Sạc + Tai nghe + Loa)

NO.3

14h-16h 24/12/2016

0giờ : 0phút : giây

Chưa bắt đầu

Đã kết thúc

Giá bán: 1.000.000đ

Giá thị trường: 1.648.000đ

Mã giảm giá: GOOAC1

GIONEE PIONEER P5W BLACK

NO.4

20h-22h 24/12/2016

0giờ : 0phút : 0giây

Chưa bắt đầu

Đã kết thúc

Giá bán: 1.000.000đ

Giá thị trường: 1.690.000đ

Mã giảm giá: GOOGIO

LENOVO A2010 8GB WHITE

NO.5

09h-11h 26/12/2016

0giờ : 0phút : 0giây

Chưa bắt đầu

Đã kết thúc

Giá bán: 1.000.000đ

Giá thị trường: 1.550.000đ

Mã giảm giá: GOOLEN

BỘ PHỤ KIỆN (Sạc + Tai nghe + Loa)

NO.6

14h-16h 26/12/2016

0giờ : 0phút : 0giây

Chưa bắt đầu

Đã kết thúc

Giá bán: 1.000.000đ

Giá thị trường: 1.648.000đ

Mã giảm giá: GOOAC2

GIONEE PIONEER P5W WHITE

NO.7

20h-22h 26/12/2016

0giờ : 0phút : 0giây

Chưa bắt đầu

Đã kết thúc

Giá bán: 1.000.000đ

Giá thị trường: 1.690.000đ

Mã giảm giá: GOOGIO

IPHONE 7 PLUS 32GB SILVER

NO.8

Giảm 4%

Giá bán: 21.990.000đ

Giá thị trường: 22.990.000đ

Tiết kiệm: 1.000.000đ

HTC DESIRE 10 PRO WHITE

NO.9

Giảm 9%

Giá bán: 7.290.000đ

Giá thị trường: 7.990.000đ

Tiết kiệm: 700.000đ

SAMSUNG GALAXY J7 PRIME BLACK

NO.10

Giảm 13%

Giá bán: 5.490.000đ

Giá thị trường: 6.290.000đ

Tiết kiệm: 800.000đ

OPPO F1S 32GB GOLD

NO.11

Giảm 10%

Giá bán: 5.390.000đ

Giá thị trường: 5.990.000đ

Tiết kiệm: 600.000đ

SONY XPRERIA GOLD

NO.12

Giảm 11%

Giá bán: 4.890.000đ

Giá thị trường: 5.490.000đ

Tiết kiệm: 600.000đ

CÁP PISEN LIGHTNING

NO.13

Giảm 39%

Giá bán: 79.000đ

Giá thị trường: 129.000đ

Tiết kiệm: 50.000đ

PIN DỰ PHÒNG XIAOMI GEN 2

NO.14

Giảm 20%

Giá bán: 399.000đ

Giá thị trường: 499.000đ

Tiết kiệm: 100.000đ

SẠC DỰ PHÒNG PISEN

NO.15

Giảm 9%

Giá bán: 499.000đ

Giá thị trường: 550.000đ

Tiết kiệm: 51.000đ

TAI NGHE PISEN BLUETOOTH

NO.16

Giảm 8%

Giá bán: 359.000đ

Giá thị trường: 390.000đ

Tiết kiệm: 31.000đ

LENOVO A2010 8GB WHITE

NO.1

09h-11h 24/12/2016

0giờ : 0phút : 0giây

Chưa bắt đầu

Đã kết thúc

Giá bán: 1.000.000đ

Giá thị trường: 1.550.000đ

Mã giảm giá: GOOLEN

SDP PISEN EASY POWER 5000MAH

NO.2

09h-11h 28/12/2016

0giờ : 0phút : 0giây

Chưa bắt đầu

Đã kết thúc

Giá bán: 100.000đ

Giá thị trường: 199.000đ

Mã giảm giá: GOOAC3

SDP PISEN EASY POWER 5000MAH

NO.17

16h-18h 28/12/2016

0giờ : 0phút : 0giây

Chưa bắt đầu

Đã kết thúc

Giá bán: 100.000đ

Giá thị trường: 199.000đ

Mã giảm giá: GOOAC3

SDP PISEN EASY POWER 5000MAH

NO.18

20h-22h 28/12/2016

0giờ : 0phút : 0giây

Chưa bắt đầu

Đã kết thúc

Giá bán: 100.000đ

Giá thị trường: 199.000đ

Mã giảm giá: GOOAC3

BỘ PHỤ KIỆN (Sạc + Tai nghe + Loa)

NO.3

14h-16h 24/12/2016

0giờ : 0phút : giây

Chưa bắt đầu

Đã kết thúc

Giá bán: 1.000.000đ

Giá thị trường: 1.648.000đ

Mã giảm giá: GOOAC1

GIONEE PIONEER P5W BLACK

NO.4

20h-22h 24/12/2016

0giờ : 0phút : 0giây

Chưa bắt đầu

Đã kết thúc

Giá bán: 1.000.000đ

Giá thị trường: 1.690.000đ

Mã giảm giá: GOOGIO

LENOVO A2010 8GB WHITE

NO.5

09h-11h 26/12/2016

0giờ : 0phút : 0giây

Chưa bắt đầu

Đã kết thúc

Giá bán: 1.000.000đ

Giá thị trường: 1.550.000đ

Mã giảm giá: GOOLEN

BỘ PHỤ KIỆN (Sạc + Tai nghe + Loa)

NO.6

14h-16h 26/12/2016

0giờ : 0phút : 0giây

Chưa bắt đầu

Đã kết thúc

Giá bán: 1.000.000đ

Giá thị trường: 1.648.000đ

Mã giảm giá: GOOAC2

GIONEE PIONEER P5W WHITE

NO.7

20h-22h 26/12/2016

0giờ : 0phút : 0giây

Chưa bắt đầu

Đã kết thúc

Giá bán: 1.000.000đ

Giá thị trường: 1.690.000đ

Mã giảm giá: GOOGIO

IPHONE 7 PLUS 32GB SILVER

NO.1

Giảm 4%

Giá bán: 21.990.000đ

Giá thị trường: 22.990.000đ

Tiết kiệm: 1.000.000đ

HTC DESIRE 10 PRO WHITE

NO.2

Giảm 9%

Giá bán: 7.290.000đ

Giá thị trường: 7.990.000đ

Tiết kiệm: 700.000đ

SAMSUNG GALAXY J7 PRIME BLACK

NO.3

Giảm 13%

Giá bán: 5.490.000đ

Giá thị trường: 6.290.000đ

Tiết kiệm: 800.000đ

OPPO F1S 32GB GOLD

NO.4

Giảm 10%

Giá bán: 5.390.000đ

Giá thị trường: 5.990.000đ

Tiết kiệm: 600.000đ

SONY XPRERIA GOLD

NO.5

Giảm 11%

Giá bán: 4.890.000đ

Giá thị trường: 5.490.000đ

Tiết kiệm: 600.000đ

CÁP PISEN LIGHTNING

NO.6

Giảm 39%

Giá bán: 79.000đ

Giá thị trường: 129.000đ

Tiết kiệm: 50.000đ

PIN DỰ PHÒNG XIAOMI GEN 2

NO.7

Giảm 20%

Giá bán: 399.000đ

Giá thị trường: 499.000đ

Tiết kiệm: 100.000đ

SẠC DỰ PHÒNG PISEN

NO.8

Giảm 9%

Giá bán: 499.000đ

Giá thị trường: 550.000đ

Tiết kiệm: 51.000đ

TAI NGHE PISEN BLUETOOTH

NO.9

Giảm 8%

Giá bán: 359.000đ

Giá thị trường: 390.000đ

Tiết kiệm: 31.000đ

Được đề xuất cho bạn

Iphone 7 32GB

11.000.000đ

Chỉ một chiếc duy nhất

Cơ hội mua ngay, giá không tưởng

Chỉ cần đăng ký thông tin của bạn trước 23:59 ngày 24/12/2016

Chọn 6 số may mắn

HTC Desire 10 Pro

1.000.000đ

Chỉ một chiếc duy nhất

Cơ hội mua ngay, giá không tưởng

Chỉ cần đăng ký thông tin của bạn trước 23:59 ngày 25/12/2016

Chọn 6 số may mắn